BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 400 PLN!

Polityka prywatności sklepu swiatklockow.com.pl


Chcemy dać naszym Użytkownikom gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego Sklepu i dlatego stworzyliśmy Politykę prywatności strony swiatklockow.com.pl. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych Klientów Sklepu internetowego swiatklockow.com.pl, a także nie będziemy prowadzić takich działań w przyszłości.

 
I.Definicje

1. Administrator – firma Noel Paweł Wojdak, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora- oznacza pliki Cookies zamieszczane przez Administratora, które związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne- oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis- oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie swiatklockow.com.pl.

6. Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

1. Podstawa prawna

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a także zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

2. W czasie korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego jak podczas składania zamówienia. Dane, o które będzie proszony, to imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku rejestracji Konta jak i zawarcia umowy sprzedaży.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta, a także na podstawie żądania, jakie Użytkownik przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@swiatklockow.com.pl. 

 

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Serwis pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania tzw. złośliwego. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

1. Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2. Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

Konfiguracja serwisu:

1. dostosowanie zawartości strony Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony Serwisu,

2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednie wyświetlenie Strony Serwisu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron Serwisu w celu rekomendacji treści,

5. dostosowanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony Serwisu.

Uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika w serwisie:

1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Konta Klienta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

2. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

1. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2. poprawna obsługa programu partnerskiego, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę Serwisu.

Zapamiętanie lokalizacji użytkownika – poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analizy i badania oraz audyt oglądalności – tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Świadczenie usług reklamowych – dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

3. zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] oraz Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie],

4. prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

5. wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA], nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu],  LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Noel Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarcej pod numerem NIP 729 25 95 882.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej swiatklockow.com.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.